Kako se zove 20-stranski poligon?

Konveksni, ciklični, jednakostranični, izogonalni, izotoksalni. Ingeometrija, ikozagon ili dvadeset -gon je dvadeset- sidedpoligon . Zbroj unutarnjih kutova bilo kojeg ikosagona iznosi 3240 stupnjeva.

.

S tim u vezi, kako se zove poligon od 21 stranice?

Pronaći bilo koji Ime od a poligon , jednostavno dodajte 'gon' u prefikse s lijeve strane (iako je trigon češći pozvao trokut i četverokut, četverokut).Također se može pitati, kako se zove 25-stranski oblik?U geometriji, pentakontagon ili pentekontagon ili 50-gonis pedeset- sided polygon . Zbroj bilo kojih unutarnjih kutova petougaonika je 8640 stupnjeva. Uobičajeni petougaonik predstavljen je Schläflijevim simbolom {50} i može se konstruirati kao kvaziregularni krnji ikonipentagon, t { 25 }, što mijenja dvije vrste bridova.Da biste također znali, kako se zove poligon sa 22 stranice?

# Naziv poligona + geometrijski crtež
19 strana enneadekagon
20 strana ikozagon
21 strana henikosagon
22 strane doikosagonKako se naziva 20-stranski 3D oblik?

Dodekaedar je dvanaest- jednostrano pravilna geometrijska krutina sastavljena od peterokuta. ICOSAHEDRON. Napravite papericosahedron. Ikosaedar je dvadeset- jednostrano pravilna geometrijska tijela sastavljena od jednakostraničnih trokuta. Uskladite svaki pravilni poliedar s njegovim Ime i njegov rasklopljeni oblik.

Povezani odgovori na pitanja

Kako se naziva oblik s milijun stranica?

megagon

Što je 14 Gon?

U geometriji, tetradekagon ili tetrakaidekagon ili 14 - gon je četrnaest- sidedpoligon .

Kako se naziva 11-stranski oblik?

U geometriji hendekagon (također undecagon ili endecagon) odn jedanaest -gon je jedanaest- sided polygon . (The Ime hendekagon, od grčkog hendeka 'jedanaest' i –gon 'kutak', često se daje prednost hibridnom undekagonu, čiji je prvi dio nastao od latinskog undecim 'jedanaest'.) Objašnjenje

Kako se naziva trostrani oblik?

DO 3 - bočni oblik je pozvao atrijakut. Trokuti su poligoni s tri stranice, dakle bilo koji poligon s tri strane je pozvao trokut. Tamo su Objašnjenje

Kako se naziva 19-stranski oblik?

U geometriji enneadekagon ili 19 -gon je a devetnaest - sided polygon . Također je poznat kao anenneakaidecagon ili nonadecagon. Objašnjenje

Kako vi zovete 27-strani poligon?

enneadekagon. 20. ikosagon. Nakon otprilike 6 bočnih matematičara obično se pozivaju na njih poligoni kao n-gons. Soyour 13 sided polygon Ja nazvao bi a13-gon. Učen čovjek

Kako vi nazivate 15-stranični poligon?

Konveksni, ciklični, jednakostranični, izogonalni, izotoksalni. Ingeometrija, pentadekagon ili pentakaidekagon ili petnaest -gon je petnaest- sided polygon . Učen čovjek

Kako vi zovete 17-strani poligon?

U geometriji, sedmerokuta odn 17 -gon je sedamnaest- sided polygon . Učen čovjek

Kako se naziva 96-stranski oblik?

U geometriji enneacontahexagon (orenneacontakaihexagon) odn 96 -gon je devedeset šest- sidedpoligon . Učen čovjek

Postoji li oblik s 2 stranice?

U geometriji je digon poligon s dvije strane (rubovi) i dva vrha. Njegova je konstrukcija degenerisana u euklidskoj ravnini jer je bilo to dvoje strane poklapalo bi se ili bi jedno ili oboje moralo biti zakrivljeno; međutim, može se lako vizualizirati u eliptičnom prostoru. Učen čovjek

Koliko strana ima Chiliagon?

1.000 stranaUčitelj, nastavnik, profesor

Kako se zove 72 -strani poligon?

2 & pi; / 9 = 40 ° 10 - sided polygon . deseterokut.10. 8 & pi; / 10 = 144 ° Učitelj, nastavnik, profesor

Kako vi nazivate 30-strani poligon?

Primjer: A 35- sided polygon je pozvao a'triacontakaipentagon. ' 30 . Učitelj, nastavnik, profesor

Što je 23 jednostrani poligon?

n-gons, dakle a 23 jednostrani poligon zvao bi se a 2. 3 -gon. Učitelj, nastavnik, profesor

Što je 20 Gon?

U geometriji ikozagon ili dvadeset - gon je u dvadeset- sided polygon . Zbroj bilo kojih interiongula ikozagona iznosi 3240 stupnjeva. Recenzent

Što je 100 gon?

U geometriji hektogon ili hekatontagon ili 100 - gon je sto- sided polygon . Zbroj svih unutarnjih kutova hektogona iznosi 17640 stupnjeva. Recenzent

Kako se naziva 400-stranski oblik?

Svojstva. Konveksni, ciklični, jednakostranični, izogonalni, izotoksalni. U geometriji je mirijagon ili 10000-gon a poligon s 10.000 bokova. Recenzent

Što je sedmostrani poligon?

U geometriji je sedmerokut sedmo- sided polygon ili 7 -gon. Sedmerokut se ponekad naziva i tim sepeterokutem, koristeći 'sept-' (elizija septua-, latinski brojevni prefiks izveden iz latinskog jezika, a ne hepta-, grčki numerički prefiks; oba su srodna) zajedno s grčkim sufiksom '-agon 'što znači kut. Recenzent

Koja su imena poligona?

Evo popisa imena poligona, ovisno o broju stranica koje imaju, počevši s tri, a završavajući s deset.
  • 3 strane - trokut.
  • 4 stranice - Četverokut.
  • 5 strana - Pentagon.
  • 6 strana - Šesterokut.
  • 7 strana - sedmerokut.
  • 8 strana - Octagon.
  • 9 strana - Nonagon.
  • 10 strana - Dekagon.